Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Body Care of a Musician (23.08.2021 - 19.12.2021)
M2071MS-3012
Opettaja arvioi.
Unspecified Music Studies (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2460MS-3015
Main Instrument B3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS57-3008
Main Instrument C 3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS61-3005
Pedagogical Project (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS73-3006
YY00BB69 Projektiosaaminen 3op sisältyy opintojaksoon Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Secondary Instrument D 3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS87-3005
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: Sivuinstrumentti 5op, Ainedidaktiikka 2 3op, Opetusharjoittelu 1 1op Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Music Theory 3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BT22-3004
Intercultural Competences (30.08.2021 - 19.12.2021)
T000103-3012