Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Music Production (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2138MS-3007
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2460MS-3012
Project Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M3073MS-3002
Ei huomautuksia.
Main instrument B3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS57-3004
Main Instrument C 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS61-3001
Pedagogical Project (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS73-3001
YY00BB69 Projektiosaaminen 3op sisältyy opintojaksoon Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Secondary Instrument D 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BS87-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: Sivuinstrumentti 5op, Ainedidaktiikka 2 3op, Opetusharjoittelu 1 1op Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan samaa sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Music Theory 3, popjazz (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT22-3002
Ear Training 2, popjazz (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT24-3006
Ei huomautuksia.