Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Unspecified Music Studies (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2460MS-3005
Sovitus 1 (22.10.2018 - 05.05.2019)
M2557MS-3004
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti B 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS56-3002
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS60-3001
Ei huomautuksia.
Sivuinstrumentti D 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS86-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Musiikinteorian ja satsiopin perusteet (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS95-3003
Ei huomautuksia.
Pianonsoiton käytännön valmiudet (05.11.2018 - 05.05.2019)
MA00BT27-3001
Kurssin toteutus tapahtuu pienryhmissä tavoitetason ja sisällön mukaan.
Harjoitusoppilaan opinnot 1b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF44-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 2a (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF45-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 2b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF46-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 3a (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF47-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 3b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF48-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 4a (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF49-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 4b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF50-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 1a (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF51-3001