Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Unspecified Music Studies (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2460MS-3005
Pääinstrumentti B 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS56-3002
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS60-3001
Ei huomautuksia.
Sivuinstrumentti D 2 (27.08.2018 - 31.05.2019)
MA00BS86-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.