Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Terwa-akatemian projektiopinnot (26.08.2019 - 01.05.2020)
KL00BR68-3006
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
Kuvankäsittely (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1034BI-3008
Liiketoiminta Venäjällä (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1035IB-3005
Business etiketti (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1038IB-3004
DIB Projektiopinnot (06.01.2020 - 01.05.2020)
K1052IB-3007
Student receives 3 - 6 credit units (ECTS) depending on the nature and extent of the project (the scope is determined by the teacher and the commissioner). Note! There are different codes for the Course depending on the number of credit units (K1052IB for 3 ECTS; K1053IB for 4 ECTS; K1054IB for 5 ECTScr; and K1055IB for 6 ECTS). 1 ECTS = 27 hours of student work.
InnoWeek Innovointiprojekti (04.05.2020 - 16.05.2020)
K1115YY-3008
Vaihtoehtoinen Työelämälähtöisen toimeksiannon kanssa.
English Business Communication (09.03.2020 - 01.05.2020)
K1124LI-3012
For more detailed content, see the implementation plan.
Professional Writing Skills (06.01.2020 - 28.02.2020)
K1129LI-3008
Business Process Competences (06.01.2020 - 01.05.2020)
KB00BP38-3001
Research Competences (26.08.2019 - 01.05.2020)
KB00BP39-3001
Luxury Marketing (09.03.2020 - 01.05.2020)
KB00BR05-3004
Basic German I (06.01.2020 - 28.02.2020)
KB00BW20-3001
Basic German II (09.03.2020 - 01.05.2020)
KB00BW21-3001
English for Team Leaders (07.01.2020 - 23.03.2020)
3L00BI74-3008
Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (06.01.2020 - 28.02.2020)
YY00BH24-3013
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma liikeidea jota hän lähtee kehittämään eteenpäin. Ilmoittaudu opintojaksolle: www.avantooulu.fi. Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty.
Liiketoimintaidean kuvaus ja arviointi (09.03.2020 - 01.05.2020)
YY00BH24-3014
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma liikeidea jota hän lähtee kehittämään eteenpäin. Ilmoittaudu opintojaksolle: www.avantooulu.fi. Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty.
Oman liikeidean kehittäminen (09.03.2020 - 01.05.2020)
YY00BH25-3011
Ei luentoja. Opintojakson voi aloittaa nonstop. Opiskelijalla oltava oma liikeidea jota hän lähtee kehittämään eteenpäin. Ilmoittaudu opintojaksolle: www.avantooulu.fi. Opintojakso voidaan arvioida sanallisella asteikolla hyväksytty - hylätty.