Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2023)
TG00BV00-3010
Ei huomautuksia.
3D-mallinnus ja visualisointi (24.08.2020 - 11.03.2021)
TG00CP62-3001
Ei lisätietoja
Materiaalitekniikka (11.01.2021 - 14.05.2021)
TG00CP63-3001
Ei lisätietoja
Rakenteiden mitoitus (11.01.2021 - 31.07.2021)
TG00CP64-3001
Ei lisätietoja
Lämpövoimaprosessit (11.01.2021 - 02.05.2021)
TG00CP65-3001
Ei lisätietoja
Engineering English (31.08.2021 - 17.12.2021)
TG00CP75-3002
Lämmön- ja kosteudensiirto (11.01.2021 - 14.05.2021)
TX00CG46-3002
Ei lisätietoja
Työelämätaidot (26.08.2019 - 10.05.2021)
TX00CG56-3003
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.