Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Teollisuusputkistot (02.09.2019 - 31.12.2019)
T350703-3005
Ei lisätietoja
Termodynamiikka (02.09.2019 - 20.12.2019)
T630103-3007
Ei huomautuksia.
3D CAD (02.09.2019 - 15.05.2020)
TG00BP18-3002
Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 3-D CAD 1 3 op 3-D CAD 2 3 op
Vedenkäsittely ja korroosionesto (09.09.2019 - 27.12.2019)
TG00CG62-3001
Opintojakso koostuu kahdesta eri osasta: Veden käsittely 4 op Korroosion esto 4 op
Lämmön- ja kosteudensiirto (02.09.2019 - 31.12.2019)
5X00BC65-3005
Matematiikka (27.08.2018 - 27.04.2020)
TX00BP08-3003
Opintojakso jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S) on Pepissä nimellä: Algebra ja tasogeometria. Osa 2 (1K) on Pepissä nimellä: Avaruusgeometria, yhden muuttujan funktiot sekä derivaatta ja integraali. Osa 3 (2S) on Pepissä nimellä: Integraalin sovelluksia, usean muuttujan funktiot sekä differentiaaliyhtälöt. Osa 4 (2K) on Pepissä nimellä: Tekniikan talous- ja tilastomatematiikka.
Fysiikka (01.08.2019 - 05.03.2020)
TX00BP09-3003
Fysiikka 1, 4op, 1S Fysiikka 2, 3op, 1K Fysiikka 3, 3op, 2S Fysiikka 4, 3op, 2S