Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Mekaniikka ja lujuusoppi (07.01.2020 - 08.05.2020)
T610103-3008
Ei huomautuksia.
Materiaalitekniikka (01.01.2020 - 08.05.2020)
T619003-3005
Ei huomautuksia.
Ydintekniikka (07.01.2020 - 15.05.2020)
T619103-3008
Ei huomautuksia.
Paineastiasuunnittelu (07.01.2020 - 15.05.2020)
T621203-3004
Ei huomautuksia.
3D CAD (02.09.2019 - 15.05.2020)
TG00BP18-3002
Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 3-D CAD 1 3 op 3-D CAD 2 3 op
Harjoittelu (01.08.2019 - 31.07.2020)
TG00BV00-3005
Ei huomautuksia.
Lämpövoimaprosessit (06.01.2020 - 29.04.2020)
TG00CG63-3001
Matematiikka (27.08.2018 - 27.04.2020)
TX00BP08-3003
Opintojakso jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S) on Pepissä nimellä: Algebra ja tasogeometria. Osa 2 (1K) on Pepissä nimellä: Avaruusgeometria, yhden muuttujan funktiot sekä derivaatta ja integraali. Osa 3 (2S) on Pepissä nimellä: Integraalin sovelluksia, usean muuttujan funktiot sekä differentiaaliyhtälöt. Osa 4 (2K) on Pepissä nimellä: Tekniikan talous- ja tilastomatematiikka.
Fysiikka (01.08.2019 - 05.03.2020)
TX00BP09-3003
Fysiikka 1, 4op, 1S Fysiikka 2, 3op, 1K Fysiikka 3, 3op, 2S Fysiikka 4, 3op, 2S
English (01.01.2020 - 15.05.2020)
TX00BP13-3003