Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Betonirakenteet (24.10.2022 - 12.03.2023)
TS00BN55-3007
Ei huomautuksia.
Puurakenteet (24.10.2022 - 12.03.2023)
TS00BN59-3010
Ei huomautuksia.
Pumppaustekniikka (01.01.2023 - 08.05.2023)
TX00CG49-3011
Ei lisätietoja
Affärssvenska II (25.10.2022 - 30.12.2022)
KL00BQ25-3031
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Oppiminen ja opetussuunnitelmatyö (31.10.2022 - 05.03.2023)
AT00CW02-3003
Opintojakso kuuluu ammatillisen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuuteen (yhteensä 60 op). Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja opettaja/tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Maaseutuelinkeinojen englanti (31.10.2022 - 21.12.2022)
LM00DP66-3001
Opin ja ohjaan eri tavoin (31.10.2022 - 23.12.2022)
MM00CY30-3003