Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Media-analyysi (05.09.2022 - 11.11.2022)
2V00CB65-3002
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
2V00CC57-3002
Tilaustyö (01.08.2022 - 31.12.2022)
2V00CD59-3001
Demola voi korvata Tilaustyön.
Kompositio-ohjelmat (01.08.2022 - 31.12.2022)
2V00CD61-3002
Ei huomautuksia.
2V00CD77-3001
Ei huomautuksia.
Mainonnan projekti (01.08.2022 - 31.12.2022)
2V00CD79-3003
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 17.06.2023)
2V00CF07-3002
International Business Negotiations (29.08.2022 - 30.10.2022)
3L00BJ06-3013
.For further information, please see the implementation plan.
English for Mechanical Engineers (29.08.2022 - 23.12.2022)
5Y00CG05-3013
The course is for all students of Mechanical engineering but especially for those who intend to study abroad as exchange students as well as for those whose grade is less than 3 in Professional English Communication (incl. in Innovative Product Development).
Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa (01.08.2022 - 31.07.2023)
7T00DB61-3008
Ei lisätietoja.
Art and Culture Promoting Well-being (01.08.2022 - 31.12.2022)
7T00DE80-3004
The instructions of assignments are given at the beginning of the course. Assessment criteria will be defined separately for each course
Verkostoituva perhetyö (01.08.2022 - 31.12.2022)
7T00DF03-3001
Ei
Supervised Clinical Practice (01.08.2022 - 31.12.2022)
7U00BG72-3009
Data Storage and Data Analysis (29.08.2022 - 23.10.2022)
ID00CS54-3001
Opinnäytetyö (01.08.2022 - 31.07.2023)
IT00BO63-3005
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Kolmantena opintovuonna opiskelijat johdatellaan opinnäytetyön tekemiseen Tietojenkäsittelyn toimeksianto –opintojaksolla. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Opiskelijat saavat ohjausta lähinnä opettajien vastaanottoaikoina sekä seminaareissa. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia ja osallistuu seminaareihin. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
IT00BQ36-3004
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Yleisharjoittelu (01.08.2022 - 31.07.2023)
K1140YY-3048
Terwa-akatemiassa yleisharjoittelu suoritetaan omassa tiimiyrityksessä tehtävissä projekteissa. Yleisharjoittelu ja ammattiharjoittelu voidaan myös suorittaa peräkkäin yhtenä prosessina, kun opiskelija on suorittanut vähintään 90 opintopistettä opintoja.
Yrityksen johtaminen (01.08.2022 - 31.07.2023)
KL00BQ47-3005
Opintojakso voidaan suorittaa 5-15op laajuisena. Oppimisratkaisut ovat joustavia yrittäjyysakatemiassa. Opiskelija tekee opiskelusopimuksen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opinnoistaan. Opintojakson ajoitus sovitaan opiskelijan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti. Yrittäjyysakatemiassa oppiminen tapahtuu työelämässä ja työelämän kanssa. Opittuja asioita sovelletaan koko opintojen ajan käytäntöön toteuttamalla projekteja oman tiimiyrityksen asiakkaille sekä harjoittamalla käytännön liiketoimintaa tiimiyrityksessä. Tärkeitä oppimismenetelmiä ovat innovointitehtävät, asiakasprojektit, dialogi, seminaarit, ammattikirjallisuuden lukeminen ja esseiden tuottaminen.
KL00DT03-3001
Opiskelijalta edellytetään itsenäistä opiskelua. Opiskelija voi seurata omaa edistymistään Moodlessa. Vaatimuksena on oma kannettava tietokone.
Hyötyohjelmat (01.08.2022 - 31.10.2022)
KL00DT04-3001
Opiskelijalta edellytetään itsenäistä opiskelua. Opiskelija voi seurata omaa edistymistään Moodlessa. Vaatimuksena on oma kannettava tietokone.
KL00DT05-3001
Opiskelijalta edellytetään itsenäistä opiskelua. Opiskelija voi seurata omaa edistymistään Moodlessa. Vaatimuksena on oma kannettava tietokone.