Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Ilmoittautuminen
Journalistinen tuottaja (01.09.2021 - 23.12.2021)
2V00CB59-3001
Ei lisätietoja.
Saksan alkeiskurssi I (23.08.2021 - 31.12.2021)
3B00BC47-3026
.
Tilintarkastuksen perusteet (01.11.2021 - 31.12.2021)
3L00BC82-3013
Ei lisätietoja.
Julkistalous ja laskentatoimi (16.08.2021 - 30.11.2021)
3L00BE76-3008
3L00BG11-3009
Verkkokurssi.
3L00BG13-3008
Verkkokurssi.
Tunnusluvut ja johtaminen (01.08.2021 - 30.06.2022)
3L00BG14-3007
Verkkokurssi.
International Business Negotiations (23.08.2021 - 31.10.2021)
3L00BJ06-3010
.For further information, please see the implementation plan.
Osakeyhtiön hallitustyöskentely (01.08.2021 - 31.05.2022)
3L00BM18-3005
Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös 5 op laajuisena, jolloin hänet on nimetty hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
AT00CK17-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (23.08.2021 - 17.12.2021)
AT00CV62-3002
Opintojakso sisältää osiot: tieto- ja viestintätekniikka ja opiskelijana ammattikorkeakoulussa. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen.
Internet of Things (30.08.2021 - 24.10.2021)
ID00BO92-3003
Cloud Services (30.08.2021 - 22.10.2021)
ID00CS45-3001
Työelämäosaaminen (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00BQ35-3007
Johdatus ohjelmointiin (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS84-3004