Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Journalistinen tuottaja (01.09.2021 - 23.12.2021)
2V00CB59-3001
Ei lisätietoja.
Optional CAD (23.08.2021 - 23.12.2021)
5K00BI95-3004
AT00CK17-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa (23.08.2021 - 17.12.2021)
AT00CV62-3002
Opintojakso sisältää osiot: tieto- ja viestintätekniikka ja opiskelijana ammattikorkeakoulussa. Tietotekniikan tavoitteet: Opiskelija osaa huomioida tietosuojan ja tekijänoikeudet opintojen aikaisessa toiminnassaan ja työtehtävissään. Hän osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä, tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja opinnoissaan ja työtehtävissään. Hän saa valmiuksia tietoteknisten taitojensa ajantasaisena pitämiseen. Muissa tutkinto-ohjelmissa opintojakso sisältää systemaattisen tiedonhankinnan perusteet ja omaan ammattialaan tutustumisen.
Internet of Things (30.08.2021 - 24.10.2021)
ID00BO92-3003
Cloud Services (30.08.2021 - 22.10.2021)
ID00CS45-3001
Työelämäosaaminen (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00BQ35-3007
Johdatus ohjelmointiin (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS84-3004
Engineering English (30.08.2021 - 22.10.2021)
IN00CS89-3005
Koneoppimisen perusteet (01.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS91-3001
Tietoliikenteen perusteet (01.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS92-3001
Pilvipalvelut (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CT04-3003
Java-ohjelmointi (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CT05-3002
Oppiminen ja ohjaus (01.09.2021 - 31.05.2022)
MM00DI28-3001
-