Valitut rajaukset: Poista rajaukset
2T00CK05-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00CK05-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tehoelektroniikka (30.08.2021 - 27.12.2021)
5W00BK07-3003
Ei huomautuksia.
AT00CV89-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
AT00CV90-3002
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Complementary Studies in Ballet (23.08.2021 - 20.05.2022)
AT00CW03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Complementary Studies in Folk Dance (23.08.2021 - 20.05.2022)
AT00CW04-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
IT00BN29-3008
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
Tietojenkäsittelyn toimeksianto (23.08.2021 - 22.10.2021)
IT00BO62-3004
Ei huomautuksia.
Data Analysis (30.08.2021 - 22.10.2021)
IT00CT38-3001
Opettajan osaamisportfolio (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2021YS-3026
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2450MS-3002
Opintojakso voidaan suorittaa 3-10op laajuisena.
Ainedidaktiikka 3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
M2517MS-3009
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pääinstrumentti B 4 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS58-3002
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 4 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS62-3002
Ei huomautuksia.
Opetusharjoittelu 3 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS72-3003
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Työelämäharjoittelu (23.08.2021 - 17.12.2021)
MA00BS74-3003
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 4 (23.08.2021 - 15.05.2022)
MA00BS88-3003
MA00BS98-3002
Ei kommentteja.
Musiikkiteknologian soveltavat opinnot (23.08.2021 - 17.12.2021)
MA00BS99-3001
Ei kommentteja.
Svenska för musikpedagoger (23.08.2021 - 17.12.2021)
MA00BT01-3006
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Orientoidun oppimaan (23.08.2021 - 22.10.2021)
MM00CV65-3002
Ohjaan oppijalähtöisesti (23.08.2021 - 22.10.2021)
MM00CY29-3001