Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Saksan alkeiskurssi I (10.05.2021 - 11.06.2021)
3B00BC47-3021
.
Saksan alkeiskurssi II (01.08.2021 - 31.08.2021)
3B00BC48-3019
Excelin jatkokurssi (10.05.2021 - 11.06.2021)
3L00BE79-3008
Tietokantojen perusteet (12.05.2021 - 31.08.2021)
4T00BI09-3011
Arvopaperisijoittaminen (01.08.2021 - 31.08.2021)
K1098LI-3014
Ei huomautuksia.
English at Work (10.05.2021 - 11.06.2021)
K1245LI-3028
For further information, please see the implementation plan. This course is primarily intended for students who have completed 6 ECTS English language studies in Basic studies.
Rahoitusmatematiikka (10.05.2021 - 13.06.2021)
K1281LI-3016
Ei huomautuksia.
Palkanlaskennan perusteet (10.05.2021 - 31.07.2021)
K1303LI-3017
Ei huomautuksia.
Työoikeuden perusteet (01.08.2021 - 31.08.2021)
K1325LI-3012
Ei huomautuksia.
Sopimusoikeus (10.05.2021 - 31.07.2021)
K1344LI-3006
Kesällä toteutettava verkkokurssi.
Tiimivalmennuksen ABC (10.05.2021 - 31.07.2021)
KL00CP88-3004
Perunaosaaminen (10.05.2021 - 31.08.2021)
LM00CP97-3004
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina touko-elokuussa. Opiskelija valitsee ruoka- tai siemenperunatuotannon ja lisäksi tavanomaisen tai luomutuotannon näkökulman suorittaessaan opintojakson tehtäviä.
Seksuaalisuus eri ikäkausina (31.05.2021 - 31.08.2021)
OS00CG00-3006
Englanti (01.05.2021 - 31.08.2021)
TX00CG43-3006
Kylmätekniikka (09.05.2021 - 30.09.2021)
TX00CG51-3002
Ei lisätietoja
InnoWeek Innovointiprojekti (01.05.2021 - 31.05.2021)
Y00035F-3004
Ei huomautuksia.
YY00BB68-3217
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
YY00BL65-3009
Opinnoissa tarvitaan tietokone, jossa on nettiyhteys, kamera ja kuulokemikrofoni.
YY00BL77-3008
Opinnoissa tarvitaan tietokone, jossa on internetyhteys, kamera ja kuulokemikrofoni.
Ympäristövastuullisuus (01.06.2021 - 08.08.2021)
YY00BN06-3006
Lisätietoja lehtori Paula Reponen
Polku yrittäjyyteen sote-alalla (03.05.2021 - 31.08.2021)
YY00CI08-3003
Pääkohderyhmänä on sote-alan AMK-tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Muiden alojen opiskelijat voivat osallistua kurssille, mikäli heillä on kiinnostus sote-alan yrittäjyyteen. Ennakkotehtävä, jonka perusteella sote-alan opiskelijat jaetaan heidän tavoitteiden pohjalta oppimispolkuihin: kehittävä työntekijä, yritteliäs lähiesimies, polku yrityksen omistajaksi. Muiden alojen opiskelijat sijoitetaan yrityksen omistajaksi oppimispolulle. Opintojaksolla opitaan yrittäjyyden perusteita. Opintojaksolla on ennakkotehtävä, joka palautetaan ennen opintojakson varsinaista aloituskertaa. Välinevaatimukset: webbikamera, headset, mikrofoni ja riittävä verkkoyhteys.