Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Pienprojekti 3 (24.08.2020 - 28.08.2020)
MV00CE25-3002
Tarpeen mukaan opiskelija ja opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.
Visuaalinen journalismi (01.09.2020 - 23.12.2021)
MV00CX80-3001
Opiskelu- ja työelämätaidot (17.08.2020 - 14.03.2021)
TK00CF10-3007
Ei huomautuksia.
Opiskelu- ja työelämätaidot (17.08.2020 - 14.03.2021)
TK00CF10-3008
Ei huomautuksia.
Opiskelu- ja työelämätaidot (17.08.2020 - 14.03.2021)
TK00CF10-3009
Ei huomautuksia.
Konetekniikan perusteet (17.08.2020 - 23.12.2020)
TK00CP90-3004
-
Betonitekniikka (07.08.2020 - 25.12.2020)
TS00BN54-3004
Ei huomautuksia.
Rakennusten energiatalous (07.09.2020 - 31.12.2020)
TX00BO74-3002
Ei lisätietoja
Työelämätaidot (24.08.2020 - 07.05.2021)
TX00CG56-3006
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Oamkin matematiikka (01.09.2020 - 30.05.2021)
TX00DA06-3001
Oamk Highway
Engineering English (24.08.2020 - 18.10.2020)
ID00CS35-3001
Opinnäytetyö (17.08.2020 - 20.06.2021)
T009015-3057
Ei huomautuksia.
Ruotsi ja yrittäjyys (01.09.2020 - 27.02.2021)
TF00BN75-3010
Ei lisätietoja.
Betonirakenteet 1 (26.10.2020 - 05.03.2021)
TF00BO02-3007
Ei lisätietoja.
Betonirakenteet 2 (24.08.2020 - 18.12.2020)
TF00BO06-3004
Ei lisätietoja.
Service Design (01.09.2020 - 07.05.2021)
MP00BW18-3007
Journalistinen tiedonhankinta (01.09.2020 - 23.12.2020)
MV00CB23-3002
Ei lisätietoja.
Journalistinen tuottaja (01.09.2020 - 23.12.2020)
2V00BE54-3003
Ei lisätietoja.
Työvälineohjelmistot (17.08.2020 - 31.05.2021)
2V00CA91-3003
2V00CB21-3002
Ei lisätietoja.