Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Harjoittelu: yleisharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ34-3002
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ36-3002
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Lujuusoppi (04.05.2020 - 31.07.2020)
TF00BN90-3012
Ei lisätietoja.
Rakennusfysiikka (04.05.2020 - 31.07.2020)
TF00BN93-3014
Ei huomautuksia.
Soil Construction (04.05.2020 - 31.07.2020)
TF00BO14-3005
Harjoittelu (05.08.2019 - 31.07.2022)
T008130-3088
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (05.08.2019 - 31.07.2020)
T008130-3089
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
T008130-3090
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
T008130-3091
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
T008130D-3007