Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Soil Construction (04.05.2020 - 31.07.2020)
TF00BO14-3005
Harjoittelu: yleisharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ34-3002
Yleisharjoittelu voidaan suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen kesäharjoitteluna tai Oamkin Lab-opinnoissa. Yleisharjoittelu voidaan myös hyväksilukea opiskelijan mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta työtodistuksien perusteella. Yleisharjoittelu voidaan suorittaa myös ammattiharjoittelun yhteydessä kun opiskelijalla on suoritettuna 90 opintopistettä. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Harjoittelu: ammattiharjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
IT00BQ36-3002
Opiskelija vastaa harjoittelupaikan löytämisestä. Harjoittelusta vastaavan opettajan on hyväksyttävä harjoittelupaikka ja työtehtävät ennen ammattiharjoittelun aloittamista. Ammattiharjoittelusta tehdään aina harjoittelusopimus. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös Oamkin Lab-opinnoissa tai projekteissa. On suositeltavaa että opiskelija kartoittaa harjoittelun aikana myös itselleen sopivan opinnäytetyön aiheen. Lisätietoja opiskelijaintra Oivasta Oiva/Harjoittelu.
Ruotsin valmentava opintojakso (26.10.2020 - 18.12.2020)
K1006YY-3018
Ei huomautuksia.
English for Mechanical Engineers (04.01.2021 - 07.05.2021)
5Y00CG05-3010
The course is for all students of Mechanical engineering but especially for those who intend to study abroad as exchange students as well as for those whose grade is less than 3 in Professional English Communication (incl. in Innovative Product Development).
Hoitotyö poikkeusoloissa -harjoittelu (09.03.2020 - 31.12.2020)
OS00CZ61-3002
Harjoittelun laajuus voi olla 1-6 op. Harjoittelu soveltuu opintojen syventävän vaiheen harjoitteluksi tai vapaasti valittaviin opintoihin. Suorituksen soveltuvuus syventäviin opintoihin ja/tai suorittaminen työsuhteessa: opiskelija sopii ao. vastuuopettajan kanssa. Suorituksen soveltuvuus korvaamaan muita pakollisia harjoittelujaksoja: opiskelija sopii asiasta harjoittelun vastuuopettajan kanssa. On huomioitava, että opintojakson tavoitteet ovat vaativuustasoa 3. Harjoittelussa noudatetaan hoitoalojen harjoittelusääntöjä ja -kriteereitä. Jos opiskelija suorittaa harjoittelun työsuhteessa, hän noudattaa ensisijaisesti työyhteisön sääntöjä. Jos opiskelija haluaa saada työsuhteen hyväksytyksi opintoihin, hän sopii siitä ao. vastuuopettajan kanssa ja tekee opintojaksokuvauksessa määritellyt opintosuoritukset. Työsuhteen hyväksyminen vapaasti valittaviin opintoihin: - Opiskelija osoittaa oppimispäiväkirjassaan tavoitteiden mukaisen osaamisensa (tekstiosan ohjeellinen pituus 6 sivua, Oamkin opinnäytetyön kirjoitus- ja asetteluohjeiden mukaisesti laadittuna) - Jos opiskelija anoo vapaasti valittaviin opintoihin vähemmän kuin 6 op, hän voi valita suoritettavaksi vain osan tavoitteista (tehtävää voi lyhentää samassa suhteessa) - Jos opintojaksolla anotaan jonkun toisen harjoittelun hyväksilukua, anomus tehdään HOTin kautta, liitteeksi työtodistus ja oppimispäiväkirja - Opintojakson anominen vapaasti valittaviin: Hotin kautta, kunnes opintojakso lisätään opiskelijaryhmän lukukauden toteutuksiin. Sen jälkeen opettaja voi laittaa suoritusmerkinnät Peppiin heti, kun opintojakso on suoritettu. - Hot-anomus lähetetään omalle tuutoropettajalle, pakollisissa opinnoissa tarvitaan vastuuopettajan puolto.
Tutkiva kehittäminen (01.01.2020 - 28.05.2021)
SU00BQ14-3012
Vastuuopettajat osasuorituksiin: Tutkimustyön perusteet: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Pirkko Sandelin Projektityön perusteet: lehtori Aino-Liisa Jussila, yliopettaja Liisa Kiviniemi Laadulliset tutkimusmenetelmät: lehtori Seija Kokko, yliopettaja Eija Niemelä Määrälliset tutkimusmenetelmät: lehtori Kirsi Jokinen, lehtori Jari Jokinen
Harjoittelu (05.08.2019 - 31.07.2022)
T008130-3088
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (05.08.2019 - 31.07.2020)
T008130-3089
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
T008130-3090
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
T008130-3091
Ei huomautuksia.
Harjoittelu (04.05.2020 - 31.07.2020)
T008130D-3007
Lujuusoppi (04.05.2020 - 31.07.2020)
TF00BN90-3012
Ei lisätietoja.
Rakennusfysiikka (04.05.2020 - 31.07.2020)
TF00BN93-3014
Ei huomautuksia.
Digi-Ekspertti (01.06.2020 - 31.05.2021)
1P00DA04-3001
Digi-Kehittäjä (01.06.2020 - 31.05.2021)
1P00DA05-3001
Tutkimus- ja kehittämistoiminta (04.05.2020 - 26.06.2020)
YY00BB72-3123
Ei lisätietoja.
YY00CP40-3003
Studies are organized in LInnanmaa Campus
YY00CR72-3018
Opiskelijalla on mahdollista jatkaa syntyneen ratkaisun työstämistä Avanto-yrittäjyysohjelmassa.