Valitut rajaukset: Poista rajaukset
7K00BG59-3008
Sisältyy WHO:n imetysohjaajakoulutukseen, josta annetaan erillinen todistus opintojen myöhemmässä vaiheessa. Lasten ja naisten hoitotyön opinnoissa syvennetään ja päivitetään tiedot. Opintojakson vastuuopettajat Männistö Merja (varhainen vuorovaikutus)ja Kinisjärvi Marja/ Rainto Satu (imetysohjaus)
Luova kirjoittaminen (11.02.2019 - 26.04.2019)
M7004VS-3001
Voidaan toteuttaa osittain verkkokurssina.
Tuotannon ohjaus ja logistiikka (01.01.2019 - 14.06.2019)
TK00BP59-3002
Ei huomautuksia.
Elektroniikka ja ohjelmointi (01.01.2019 - 14.06.2019)
TK00BP62-3003
Ei lisätietoja
Projektiharjoittelu (01.01.2019 - 14.06.2019)
TK00BQ08-3001
Ei huomautuksia.
Katsastajakoulutuksen yleisjakso (01.01.2019 - 14.06.2019)
TA00CH40-3001
Katsastajakoulutksen yleisjakson hyväksytty suorittaminen on edellytys Käytännön jaksolle osallistumiselle.
Katsastajakoulutuksen käytännönjakso (01.01.2019 - 14.06.2019)
TA00CH41-3001
Katsastajakoulutuksen käytännön jaksolle osallistumisen edellytys on Yleisjakson hyväksytty suoritus, vähintään kuuden kuukauden auto- ja korjaamoalan kokemus sekä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) tunnustama opiskelijan luotettavuus (Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 3 -Luku-Katsastustoiminnasta vastaavaa henkilöä ja katsastajaa koskevat vaatimukset 15§). Nämä vaatimukset tulee selvittää ennen käytännön jaksolle osallistumista.
O4040HO-3004
Vastuuopettaja: Pia Mäenpää Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
O4041HO-3001
Ei huomautuksia. Vastuuopettaja Terttu Koskela
O7602SO-3007
Vastuuopettaja: Pirjo Ylikauma
7Y00BM49-3003
Lisätietoja Elisa Laukkanen ja Kirsi Jokinen
2T00BD00-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD00-3007
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD00-3008
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Energy Simulation (07.01.2019 - 05.05.2019)
5F00BH20-3002
Opinnäytetyö (01.01.2019 - 19.07.2020)
YY00BG33-3038
Ei huomautuksia.