Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Yrityksen toimintaympäristö (07.01.2019 - 01.03.2019)
KL00BQ19-3011
.
Yrityksen toimintaympäristö (07.01.2019 - 01.03.2019)
KL00BQ19-3012
.
Yrityksen toimintaympäristö (11.03.2019 - 24.05.2019)
KL00BQ19-3013
.
Asiakkuusosaaminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ20-3008
Asiakkuusosaaminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ20-3009
Asiakkuusosaaminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ20-3010
Asiakkuusosaaminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ20-3011
Asiakkuusosaaminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ20-3012
Asiakkuusosaaminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ20-3013
Toimiva organisaatio (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ21-3008
Toimiva organisaatio (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ21-3009
Toimiva organisaatio (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ21-3010
Toimiva organisaatio (21.01.2019 - 31.07.2019)
KL00BQ21-3013
Affärssvenska I (07.01.2019 - 01.03.2019)
KL00BQ22-3006
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska II kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Affärssvenska I (07.01.2019 - 01.03.2019)
KL00BQ22-3007
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska II kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ24-3001
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ24-3002
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ24-3003
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ24-3004
.
Liiketoiminnan kehittäminen (07.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ24-3005
.
Liiketoiminnan kehittäminen (28.01.2019 - 24.05.2019)
KL00BQ24-3006
.
Affärssvenska II (07.01.2019 - 01.03.2019)
KL00BQ25-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti yhdessä opintojakson Affärssvenska kanssa opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (352/2003 §8) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Näiden kahden opintojakson keskiarvo muodostaa ruotsin kielen arvosanan. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat molemmissa opintojaksoissa. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää.
Ammatillinen urasuunnittelu (01.01.2019 - 03.05.2019)
KL00BQ28-3022
Opintojakso arvioidaan arvosanalla H (hyväksytty). Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää osallistumista tutorointikeskusteluihin sekä vuosittaisten hops-tehtävien suorittamista. Opintojakson osasuoritukset arvioidaan vuosittain (1 op / lukuvuosi).
Yritysverotus (07.01.2019 - 01.03.2019)
KL00BQ52-3001
.