Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
1P00BA56-3020
Opintojakson vastuuopettaja on Maarit Räisänen. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.
Finnish Language and Culture 1 (01.11.2021 - 17.12.2021)
ID00CS36-3002
Opinnäytetyö (01.11.2021 - 30.06.2022)
IT00BO63-3003
Opiskelijan tulisi pohtia opinnäytetyön aihetta viimeistään toisen opintovuoden loppupuolella. Kolmantena opintovuonna opiskelijat johdatellaan opinnäytetyön tekemiseen Tietojenkäsittelyn toimeksianto –opintojaksolla. Tutkinto-ohjelmavastaava hyväksyy aiheen ja määrää työlle ohjaavan opettajan. Opiskelijat saavat ohjausta lähinnä opettajien vastaanottoaikoina sekä seminaareissa. Ohjaava opettaja tukee opinnäytetyöprosessia ja osallistuu seminaareihin. Opiskelija kirjoittaa valmiista työstä kypsyysnäytteen.
Mobile Project (01.11.2021 - 24.12.2021)
IT00CJ06-3002
Web-tekniikat (01.11.2021 - 24.12.2021)
IT00CT28-3003
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Web-projekti (01.11.2021 - 24.12.2021)
IT00CT30-3003
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Verkkopalveluprojekti (01.11.2021 - 24.12.2021)
IT00CT35-3003
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Content Management Project (01.11.2021 - 22.12.2021)
IT00CT39-3001
Ruotsin valmentava opintojakso (01.11.2021 - 24.12.2021)
K1006YY-3020
Ei huomautuksia.
Ruotsin valmentava opintojakso (01.11.2021 - 24.12.2021)
K1006YY-3022
Ei huomautuksia.
Research Methods (01.11.2021 - 04.03.2022)
KA00DA45-3001
Visuaalinen journalismi (01.08.2021 - 23.12.2021)
MV00CX80-3002
Visuaalinen journalismi (01.08.2021 - 23.12.2021)
MV00CX80-3003
Opinnäytetyö (01.11.2021 - 13.03.2022)
T009015-3062
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.11.2021 - 13.03.2022)
T009015-3063
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.11.2021 - 13.03.2022)
T009015D-3007
T715110-3012
Ei huomautuksia.
T715310-3009
Ei huomautuksia.
T715310-3010
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet 1 (01.01.2022 - 15.05.2022)
TF00BO04-3006
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet 1 (01.01.2022 - 15.05.2022)
TF00BO04-3007
Ei huomautuksia.
Teräsrakenteet 1 (01.01.2022 - 15.05.2022)
TF00BO04-3008
Ei huomautuksia.