Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Freelancer (30.08.2021 - 23.12.2021)
2V00CB57-3001
Ei lisätietoja.
Automaatiotekniikan erikoistyö (01.08.2021 - 31.12.2021)
5W00BS31-3002
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
AT00CK17-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Työelämäosaaminen (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00BQ35-3007
Johdatus ohjelmointiin (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS84-3004
Koneoppimisen perusteet (01.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS91-3001
Tietoliikenteen perusteet (01.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS92-3001
Pilvipalvelut (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CT04-3003
Intercultural Competences (06.09.2021 - 23.12.2021)
T000103-3012
T715210-3010
Ei huomautuksia.
Matematiikka 3 (30.08.2021 - 31.12.2021)
TF00BN86-3017
Ei huomautuksia.
Rakennushankkeen talouden hallinta (11.10.2021 - 30.11.2021)
TF00BO10-3003
Ei lisätietoja
TF00BO12-3003
Ei lisätietoja
Päällyste- ja kunnossapitotekniikka (30.08.2021 - 31.12.2021)
TS00BN41-3002
Ei huomautuksia.
Automaatiojärjestelmien perusteet (01.08.2021 - 31.12.2021)
TW00CI03-3004
Ei huomautuksia.
Control Engineering (23.08.2021 - 23.12.2021)
TW00CJ08-3001
Sisältää englantia 1 op.
Production Automation Project (23.08.2021 - 23.12.2021)
TW00CJ09-3001
Sisältää englantia 1 op
Tekniikan matematiikka 1 (30.08.2021 - 31.12.2021)
TY00DE60-3005
Ei lisätietoja.