Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
1P00CH06-3038
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.
Työvälineohjelmistot (01.08.2021 - 08.05.2022)
2V00CA91-3004
Freelancer (30.08.2021 - 23.12.2021)
2V00CB57-3001
Ei lisätietoja.
Automaatiotekniikan erikoistyö (01.08.2021 - 31.12.2021)
5W00BS31-3002
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
AT00CK17-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Internet of Things (30.08.2021 - 24.10.2021)
ID00BO92-3003
Työelämäosaaminen (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00BQ35-3007
Johdatus ohjelmointiin (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS84-3004
Engineering English (30.08.2021 - 22.10.2021)
IN00CS89-3005
Koneoppimisen perusteet (01.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS91-3001
Tietoliikenteen perusteet (01.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CS92-3001
Pilvipalvelut (30.08.2021 - 31.10.2021)
IN00CT04-3003
Kuvan tulkinta (23.08.2021 - 31.12.2021)
MV00CV71-3002
Intercultural Competences (06.09.2021 - 23.12.2021)
T000103-3012
T715210-3010
Ei huomautuksia.
Rakenteiden mekaniikka 2 (30.08.2021 - 31.12.2021)
TF00BO05-3003
Ei huomautuksia.