Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
Production Automation Project (31.08.2020 - 23.12.2020)
5W00BB49-3004
Ei lisätietoja.
Control Engineering (31.08.2020 - 23.12.2020)
5W00BB51-3004
tietokoneavusteinen suunnittelu, laboratorioharjoitukset, laiteprojekti
Automaatiotekniikan erikoistyö (31.08.2020 - 22.12.2020)
5W00BS31-3001
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Asiantuntijana kehittyminen (10.08.2020 - 31.07.2021)
7J00BM03-3008
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (03.08.2020 - 31.12.2021)
7J00BM03-3009
Ei lisätietoja.
Asiantuntijana kehittyminen (03.08.2020 - 31.12.2021)
7J00BM03-3010
Ei lisätietoja.
Tanssin pedagogiikka 3 / show & limón (24.08.2020 - 28.05.2021)
AT00CJ81-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Taloushallintoa esimiehille (07.01.2021 - 05.03.2021)
K1022LY-3004
Ei huomautuksia.
Strategia käytännössä (26.10.2020 - 05.03.2021)
K1031LY-3007
Ei huomautuksia.
KJ00BW30-3003
Ei huomautuksia.
KJ00BW32-3002
Ei huomautuksia.
Strateginen johdon laskentatoimi (07.01.2021 - 07.05.2021)
KJ00BW36-3003
Ei huomautuksia.
Työyhteisö- ja esimiesviestintä (24.08.2020 - 22.12.2020)
KJ00BW37-3002
Opintojakso toteutetaan osittain englannin kielellä (2 op).
Palvelut ja palveluliiketoiminta (11.09.2020 - 13.11.2020)
KP00CR58-3001
Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman orientoiva opintojakso, joka antaa pohjaa myöhemmille opinnoille.
Palvelujen kehittäminen (09.10.2020 - 22.12.2020)
KP00CR59-3001
Edeltävät opinnot: Palvelut ja palveluliiketoiminta -opintojakso. Tämä opintojakso antaa teoreettiset lähtökohdat Palvelumuotoilun -opintojaksolle.
Palvelumuotoilu (15.01.2021 - 30.04.2021)
KP00CR64-3001
Ympäristö (17.08.2020 - 18.12.2020)
LM00CQ18-3002
Intensiivijakson osuus 1 op
Maaperä ja ilmasto (17.08.2020 - 05.03.2021)
LM00CQ30-3002
Ennen työjaksoa osoitettava perehtyminen maatilan työturvallisuuteen.
Peltoviljelyn suunnittelu (24.08.2020 - 07.05.2021)
LM00CQ42-3001
Service Design (01.09.2020 - 07.05.2021)
MP00BW18-3007