Valitut rajaukset: Poista rajaukset
English Oral Communication (03.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CD49-3001
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
English Oral Communication (03.08.2020 - 31.12.2020)
MV00CD67-3001
Attainment level of language proficiency in English: CEFR B2-C1-C2 (Independent / Proficient Language User). For more information, see European Language Portfolio / levels.
Media-alan ammattikirjallisuus (03.08.2020 - 31.07.2021)
M700CE07-3002
Opintojakso voidaan suorittaa myös neljän tai viiden opintopisteen laajuisena.
Sight & Sound Lab Lead (03.08.2020 - 31.12.2020)
2V00CD51-3001
Audiovisual Industry Basics (03.08.2020 - 31.12.2020)
2V00CD53-3001
Digital Publishing Lead (03.08.2020 - 25.10.2020)
2V00CD69-3001
Marketing (03.08.2020 - 31.12.2020)
2V00CD75-3001
Ei huomioitavaa.
YY00BB68-3208
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/