Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Luonnonvara-alan matematiikka (13.01.2020 - 30.04.2020)
LM00CQ12-3002
AT00BQ82-3002
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Ohjelmistokehityksen perusteet (13.01.2020 - 08.03.2020)
IN00BP76-3005
Mobiiliohjelmointi (01.01.2020 - 08.03.2020)
IN00BQ31-3002
-
Journalistinen kirjoittaminen (01.01.2020 - 11.03.2020)
2V00CB03-3002
Ei lisätietoja.
Vektorigrafiikka (20.01.2020 - 28.02.2020)
2V00CC87-3003
Ei huomautuksia.
Sähköenergian tuotanto (07.01.2020 - 03.05.2020)
T176104-3006
Ei huomautuksia.
Soil Construction (31.01.2020 - 30.04.2020)
TF00BO14-3002
Hydromekaniikka ja vesitekniikka (06.01.2020 - 02.05.2020)
TF00BO17-3002
ei lisä tietoa
2T00BD00-3012
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD03-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Rakennushankkeen laatu ja turvallisuus (07.01.2020 - 30.04.2020)
TS00BN44-3002
Ei huomautuksia.
Teollisuussähköverkot (07.01.2020 - 03.05.2020)
TW00BP85-3001
Ei huomautuksia.
TW00BP88-3003
Ei lisätietoja.
TW00BP88-3004
Ei lisätietoja.
Kiinteistön sähköverkot (07.01.2020 - 03.05.2020)
TW00BS15-3002
Ei lisätietoja.
Pientalon ilmanvaihto (06.01.2020 - 30.04.2020)
TX00CP85-3001
Project Management (01.01.2020 - 30.04.2020)
TY00CH34-3004
YY00BB68-3178
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
YY00BB68-3179
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/