Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Journalistinen erityisalue: Podcast (29.10.2019 - 31.12.2019)
M700CB69-3002
Ei huomautuksia.
Svenska för musikpedagoger (28.10.2019 - 28.02.2020)
MA00BT01-3003
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen.
Musiikin teoria 1 (28.10.2019 - 03.05.2020)
MA00BT20-3007
Ei huomautuksia.
Music Theory 3, classical (28.10.2019 - 03.05.2020)
MA00BT22-3001
Music Theory 3, popjazz (26.08.2019 - 03.05.2020)
MA00BT22-3002
Kirjallinen viestintä (01.11.2019 - 20.12.2019)
MY00CA95-3007
Insolvenssi ja yhteisöoikeus (09.12.2019 - 28.02.2020)
KL00CR92-3001
Perhe- ja perintöoikeus (04.11.2019 - 23.12.2019)
KL00CR93-3001
Rikos- ja prosessioikeus (04.11.2019 - 28.02.2020)
KL00CR94-3001
LM00CG94-3003
Toteutuskieli tarvittaessa englanti. Opinnot toteutetaan Akraamo-palvelukeskuksen kautta hankituissa asiakasyrityksissä. Opiskelijat työskentelevät monialaisissa pienryhmissä.
Työelämäharjoittelu (01.10.2019 - 03.05.2020)
M200BC46-3004
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa.
Opetussuunnitelma (26.08.2019 - 22.12.2019)
M2016YS-3011
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Arviointi asteikolla 0-5.
Tanssin pedagogiikka 7 (28.10.2019 - 31.05.2021)
AT00BQ84-3001
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Tanssijantyön harjoittelu (28.10.2019 - 31.03.2020)
AT00BS89-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit/esitykset).
Verkkopalveluprojekti (28.10.2019 - 20.12.2019)
IT00BN18-3004
Ei huomautuksia.
Mobile Project (28.10.2019 - 20.12.2019)
IT00BN30-3003
Radiolähetys (28.10.2019 - 13.12.2019)
2V00CB27-3001
Ei lisätietoja.
Web-standardit (28.10.2019 - 30.11.2019)
2V00CD01-3001
Ei huomautettavaa.
Opetusvideon tuottaminen (20.11.2019 - 22.11.2019)
1P00BA49-3009
Opintojakso toteutuu Ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämänä kansainvälisenä opetuselokuvakilpailuna. EDIT -verkkosivu: https://www.editvideochallenge.org/ Opintojakson vastuuopettaja on Janne Länsitie.
1P00CH06-3017
Esität kehittymissuunnitelman valitsemallasi tavalla tilaisuudessa, johon ilmoittaudut Pepistä.