Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
OS00CP99-3001
Opintojakso on suunnattu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja muiden tutkinto-ohjelmien terveys- ja hyvinvointialojen tuotekehityksestä kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso soveltuu myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Opintojaksossa tehdään yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin ja muiden sidosryhmien kanssa.
Tuulivoima (09.09.2019 - 27.12.2019)
5G00BI40-3002
Developer Basic Skills (28.10.2019 - 22.12.2019)
ID00BO85-3003
1P00BT73-3003
Opintojakson vastuuopettaja on Hannu Korkala.
2V00CB01-3003
Ei lisätietoja.
eBusiness Project (28.10.2019 - 20.12.2019)
IT00BN27-3003
Web-projekti (28.10.2019 - 20.12.2019)
IT00CI99-3001
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (28.10.2019 - 15.03.2020)
T009015-3035
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2019 - 31.07.2020)
T009015-3036
Ei huomautuksia.
Teollisuusputkistot (02.09.2019 - 31.12.2019)
T350703-3005
Ei lisätietoja
Paineastiasuunnittelu (02.09.2019 - 20.12.2019)
T621203-3005
Ei huomautuksia.
Kaukolämmitys (02.09.2019 - 31.12.2019)
T621206-3006
Ei huomautuksia.
T773010-3007
Ei huomautuksia.
3D CAD (02.09.2019 - 15.05.2020)
TG00BP18-3002
Opintojakso koostuu kahdesta osasta: 3-D CAD 1 3 op 3-D CAD 2 3 op
Matematiikka (26.08.2019 - 08.05.2020)
TG00CP74-3001
Opintojakso jakaantuu kolmeen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet
TW00BP89-3006
Ei huomautuksia.
Tietotekniset valmiudet (26.08.2019 - 08.05.2020)
TX00CG40-3002
Työelämätaidot (01.08.2019 - 08.05.2020)
TX00CG56-3002
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/ Työturvallisuuden osuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Matematiikka (26.08.2019 - 30.04.2020)
TX00CQ05-3001
Opintojakso jakaantuu kahteen osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
Demo Creation (Game LAB) (28.10.2019 - 20.12.2019)
YY00BR01-3019