Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Calf Management and Welfare (01.10.2019 - 20.12.2019)
LM00CQ01-3001
Ympäristö (19.08.2019 - 20.12.2019)
LM00CQ18-3001
Intensiivijakson osuus 1 op
Taiteellinen työskentely projektissa (26.08.2019 - 31.05.2020)
M2134TS-3004
Opintojakson suorittaminen sovitaan opettajatuutorin / harjoitteluvastaavan kanssa hopsilla. Opintojakso voidaan integroida muiden opintojaksojen yhteyteen.
Urheilu mediassa ja urheilujournalismi (09.09.2019 - 15.12.2019)
M700CC51-3001
Ei lisätietoja.
English for Media Sector (09.09.2019 - 18.10.2019)
MV00CA97-3002
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Journalistinen tiedonhankinta (13.09.2019 - 13.12.2019)
MV00CB23-3001
Ei lisätietoja.
English for Media Sector (09.09.2019 - 18.10.2019)
MV00CC85-3003
Katso opintojakson tarkempi sisältö toteutussuunnitelmasta.
Julkaisun perustekniikat (09.09.2019 - 18.10.2019)
2V00CC71-3004
Ei lisätietoja.
Automaatiotekniikan erikoistyö (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BB56-3002
Opiskelijat voivat suorittaa erikoistyön myös muualta hankittujen tehtävien ratkaisemiseksi yksin tai ryhmässä. Näitä ovat esim. työelämäyhteistyön kautta hankitut tehtävät.
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3005
ei sovellettavissa
Johdatus tiedonsiirtotekniikkaan (26.08.2019 - 22.12.2019)
5W00BI42-3006
ei sovellettavissa
Lämmön- ja kosteudensiirto (02.09.2019 - 31.12.2019)
5X00BC65-3005
2T00BD02-3005
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD02-3006
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD02-3007
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
2T00BD02-3008
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Media-analyysi (02.09.2019 - 31.12.2019)
2V00BE55-3003
Ei lisätietoja.
Luova äänisuunnittelu (16.09.2019 - 29.11.2019)
AM00CR71-3001
TW00BP89-3003
Ei huomautuksia.
TW00BP89-3005
Ei huomautuksia.
TW00BS16-3003
Ei lisätietoja.
TW00BS16-3004
Ei lisätietoja.
TW00CH92-3001
Ei huomautuksia.
TW00CH92-3002
Ei huomautuksia.
TW00CH94-3001
CAD: 2 op Excel: 1 op Word ja viestintä: 2 op sähköasennukset/luonnontieteen perusmenetelmät: 3 op Alaan orientoituminen: 2 op Ajoitus: koko 1. opiskeluvuosi