Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Mobile Application Project (11.03.2019 - 05.05.2019)
ID00BO91-3001
Elektroniikan sovellusprojekti (11.03.2019 - 05.05.2019)
IN00BQ88-3002
eBusiness Project (11.03.2019 - 31.05.2019)
IT00BN27-3002
Web Programming Project (11.03.2019 - 05.05.2019)
ID00BO87-3002
Työmaajakso 2 (11.03.2019 - 31.07.2019)
T552810-3004
Ei huomautuksia.
Projektityö 1 (07.01.2019 - 10.05.2019)
T708003-3003
Ei huomautuksia.
Työasemaympäristön hallinta (11.03.2019 - 06.05.2019)
4T00BI32-3003
English Oral Communication (11.03.2019 - 09.05.2019)
2V00BF05-3003
Visuaalinen kulttuuri (05.03.2019 - 15.05.2019)
2V00CC75-3001
Ei huomautuksia.
Verkkojulkaisun perustekniikat (10.03.2019 - 31.05.2019)
2V00CC91-3001
Ei huomautettavaa.
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (11.03.2019 - 05.05.2019)
2Y00BH55-3010
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.