Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Web-projekti (29.10.2018 - 31.12.2018)
IT00BN16-3003
Ei huomautuksia.
Verkkopalveluprojekti (29.10.2018 - 21.12.2018)
IT00BN18-3003
Ei huomautuksia.
eBusiness Project (29.10.2018 - 31.12.2018)
IT00BN27-3001
OC00CF28-3001
Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
OC00CF31-3001
Radiografian syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
Radiotyö (27.09.2018 - 31.12.2018)
2V00BE46-3003
Ei lisätietoja.
2V00CB01-3002
Ei lisätietoja.
Kuvallisen mediailmaisun tulkinta (07.08.2018 - 31.12.2018)
MV00BO98-3002
Valtaosa kurssista suoritetaan annetun materiaalin pohjalta itsenäisesti työskennellen.
Tanssin perusopinnot 3 / Showtanssi (29.10.2018 - 06.05.2019)
2T00BC97-3007
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit).
Opinnäytetyö (29.10.2018 - 05.05.2019)
T009015-3026
Ei huomautuksia.
Energialaitokset (29.10.2018 - 28.02.2019)
T350205-3004
Ei huomautuksia.
T715310-3002
Ei huomautuksia.
T773010-3005
Ei huomautuksia.
T773010-3006
Ei huomautuksia.
Mittaustekniikka (27.08.2018 - 10.05.2019)
TG00BP17-3002
Opintojakso koostuu kahdesta erillisestä osasta: Mittaustekniikka 1 3 op Mittaustekniikka 2 3 op
TX00BP14-3006
Ei lisätietoja.
Mittaustekniikka (27.08.2018 - 31.12.2018)
TX00CG39-3001
YY00BB68-3172
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/
YY00BB68-3177
Suoritettuaan tämän opintojakson hyväksytysti opiskelija saavuttaa sellaisen kielitaidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014 §7) mukaan on ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen. Liiketalouden yksikössä Liiketalouden, Kirjasto-ja tietopalvelun sekä International Business -tutkinto-ohjelmissa opiskelijan täytyy suorittaa myös toinen ruotsin opintojakso saavuttaakseen tutkinto-ohjelman mukaisen kielitaidon. Suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta annetaan erilliset arvosanat. Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen taito arvioidaan asetuksen (481/2003 § 16 ja 17) mukaan arvosanalla hyvä tai tyydyttävä. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan opintojakson osasuorituksina. Opintojakson osasuoritusten arvosanat 1, 2 ja 3 vastaavat tyydyttävää ja 4 ja 5 hyvää. Lisätietoa julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taidosta ja hyväksilukemisesta https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opintojen_suunnittelu/kieliopinnot/ruotsi/