Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Nautakarjatalouden suunnittelu (27.08.2018 - 31.05.2019)
LM00BR93-3001
Metsätalouden suunnittelu (27.08.2018 - 31.03.2019)
LM00BR94-3001
Opettajan osaamisportfolio (27.08.2018 - 09.05.2021)
M2021YS-3019
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kulttuurialan osuuskuntatoiminta (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2022YS-3008
Ei huomautuksia.
Cembalonsoitto (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2420MS-3008
Ei huomautuksia
Main Instrument 3 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2532MS-3006
Secondary Instrument 3 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2536MS-3003
Ei huomautuksia.
Piano 3 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2539MS-3006
Pääinstrumentti B 2 (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS56-3002
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 1 (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS59-3004
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 2 (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS60-3001
Ei huomautuksia.
Opetusharjoittelu 2 (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS71-3002
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 2 (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS86-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Musiikinteorian ja satsiopin perusteet (27.08.2018 - 05.05.2019)
MA00BS95-3003
Ei huomautuksia.
7Y00BH09-3025
Opinnäytetöiden ohjaus on ensisijaisesti työpajoissa, joista tarkemmat tiedot ovat Oivan toteutussuunnitelmassa. Opinnäytetyöt esitellään Hyvinvointi yhdessä -konferensseissa (1x/lukukausi), tai vastaavassa hankekohtaisessa tai muussa tarkoituksenmukaisessa tilaisuudessa. Konferenssien aikataulut, ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan Oivassa. Esittämisestä sovitaan vastuuopettajan aina kanssa. Opinnäytetyöraportin kirjoittamisohjeet löytyvät(http://intraweb.students.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/opinnaytetyo/). Lisätietoja opinnäytetyöhön liittyvistä suorituksista ja niiden arvioinnista on myös Oivan ohjeissa ja oppaissa. *Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. *Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä. Vastuuopettaja: Aino-Liisa Jussila Oulu ja Eija Niemelä Oulainen Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Harjoitusoppilaan opinnot 1b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF44-3002
Harjoitusoppilaan opinnot 2b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF46-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 3a (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF47-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 3b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF48-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 4a (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF49-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 4b (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF50-3001
Harjoitusoppilaan opinnot 1a (27.08.2018 - 05.05.2019)
AM00CF51-3001
OE00BW26-3002
AHOT, ensihoidon osuus: Voidaan suorittaa portfoliolla ja simulaationäytöllä, jos opiskelijalla: 1) on vähintään toisen asteen terveysalan ammatillinen tutkinto (ensihoito) tai pelastajatutkinto, johon on sisältynyt ensihoidon opintoja 2) vähintään yksi vuosi työkokemusta ensihoitotehtävissä, työkokemuksen on oltava viimeisen kolmen vuoden ajalta, ja 3) valtakunnallinen perustason ensihoidon testi on suoritettu ja perustason luvat ovat voimassa. Ahotoinnista sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa opintojaksoa edeltävällä lukukaudella. Ahotointia ei anota Hopsilla. Ahotointiohjeet ilmoitetaan Moodlessa.
Asiakaslähtöinen ohjaus (27.08.2018 - 31.07.2019)
OV00CG81-3001