Valitut rajaukset: Poista rajaukset
MA00BS71-3002
Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
MA00BS86-3001
Kurssin sisältö jakautuu seuraavasti: sivuinstrumentti 5op, ainedidaktiikka 1 3op, opetusharjoittelu 1 1op Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
O0909ST-3012
Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen hankitusta, ao. tutkintoa edellyttävästä työkokemuksesta on mahdollista saada 3 op vapaasti valittaviin opintoihin. OSAAMISEN NÄYTTÖ: Työtodistus. Analyysitehtävä, joka on noin 3- sivuinen ja tehdään Oamkin opinnäytetyöoppaan kirjoitus- ja asetteluohjeiden mukaisesti. Tehtävä ja työtodistus palautetaan omalle tuutoropettajalle, joka antaa suoritusmerkinnän. Analyysitehtävä ja työtodistus palautetaan tuutoropettajalle sähköisesti ja yhtä aikaa. ANALYYSITEHTÄVÄN OHJEET: Perehdy oman tutkinto-ohjelmasi osaamisprofiiliin. Analysoi aiemmassa työssäsi hankkimaasi ammattitaitoa suhteessa osaamisprofiilissa kuvattuihin osaamisalueisiin ja -tavoitteisiin. Kuvaile perustellen, millä tavalla aiempi työkokemuksesi tukee tai edistää oppimistasi nykyisessä koulutuksessasi ja/tai toimintaasi tulevassa työssäsi. Ahotoinnista sovitaan oman tuutoropettajan kanssa, joka myös vastaanottaa sen ja antaa suoritusmerkinnän opintorekisteriin
O4323ST-3004
Responsible teachers of degree programmes takes care of all practical arrangements as well as supervising and evaluating the students during the internship.
M2420MS-3008
Ei huomautuksia