Valitut rajaukset: Energiatekniikan koulutusohjelma Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkintoon johtava
Muu
Opetuskieli
Toteutustapa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
TX00BP08-3001
Opintojakso jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: Osa 1 (1S): Reaaliluvut. Yleinen juuri- ja potenssioppi. Yhtälöoppi. Tasogeometrian perusteita. Osa 2: (1K): Avaruusgeometrian perusteet, Yhden muuttujan funktiot, Yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet Osa 3: (2S):Integraalilaskennan sovelluksia,Numeerinen integrointi, Differentiaaliyhtälöitä, Usean muuttujan funktion differentiaalilaskenta, virheenarviointi ja pienimmän neliösumman menettely. Osa 4: (2K) Talousmatematiikan perusteet, Lineaarinen optimointi, Aritmeettinen ja geometrinen sarja, Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet.