Valitut rajaukset: Sosiaalialan tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opinnäytetyön toteutus (10.01.2022 - 03.06.2022)
7Y00BG96-3088
HUOMAUTUKSET: - Kätilö- tai terveydenhoitaja (AMK) tutkintoa suorittavat tekevät kehittämistehtävän, jos heillä on sairaanhoitaja (AMK)-tutkinto. - Sosionomi (AMK) - tutkinnon suorittaneelta opiskelijalta, joka tulee suorittamaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, ei edellytetä uutta opinnäytetyötä, jos varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon (Rehtorin päätös 8.12.2005 § 661) opintoja kertyy vaaditut 60 op ilman opinnäytetyötä Toteutuspaikka: Oulu ja Oulainen
Päihderiippuvuudesta selviytyminen (14.03.2022 - 31.07.2022)
7Y00CI32-3002
Ei
Päihderiippuvuudesta selviytyminen (01.11.2021 - 26.12.2021)
7Y00CI32-3003
Ei