Valitut rajaukset: Musiikin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Pedagoginen projekti (16.09.2019 - 30.04.2020)
M200BC45-3009
Työelämäharjoittelu (01.10.2019 - 03.05.2020)
M200BC46-3004
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa.
Pedagoginen kehittäjä (06.01.2020 - 03.05.2020)
M2017YS-3011
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
M2021YS-3021
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2021YS-3022
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Body Care of a Musician (26.08.2019 - 01.03.2020)
M2071MS-3009
Opettaja arvioi.
Seurakuntaharjoittelu 1 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2131MS-3004
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/harjoitteludokumentit/ https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/kulttuuri/musiikki/toteutus/?sivu=kirkkomusiikki
Seurakuntaharjoittelu 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2132MS-3005
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/harjoitteludokumentit/ https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/kulttuuri/musiikki/toteutus/?sivu=kirkkomusiikki
Music Production (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2138MS-3007
Ei huomautuksia.
Urkuimprovisoinnin perusteet (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2156MS-3006
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2297MS-3005
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 2 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2298MS-3003
Ei huomautuksia.
M2352MS-3002
Opintojaksolla opiskeltava ohjelmisto on suurimmaksi osaksi vieraskielistä.
Orchestral Playing 4, classical (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2384MS-3006
Cembalonsoitto (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2420MS-3009
Ei huomautuksia
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2449MS-3005
Ei huomautuksia.
Unspecified Music Studies (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2460MS-3012
Opinnäytetyö, osatoteutus 4 op (06.01.2020 - 03.05.2020)
M2467MS-3009
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö, osasuoritus 8 op (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2467MS-3010
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti 4 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2490MS-3010
Ei huomautuksia.
Chamber Music 4, classical (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2500MS-3006
Ei huomautuksia.
Secondary Instrument, Piano 3 (26.08.2019 - 20.12.2019)
M2506MS-3005
Ainedidaktiikka 3 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2517MS-3007
Klassisilla laulajilla opetusnäyte annetaan vastakkaista sukupuolta olevan harjoitusoppilaan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Pääinstrumentti 4 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2527MS-3004
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti 4/Kuoronjohto 4 (26.08.2019 - 03.05.2020)
M2533MS-3005
Kuoronjohto toteutetaan periodimaisesti vierailevan tuntiopettajan johdolla, mikäli opintojakson suorittajia on vähintään 5. Opintojakso edellyttää itsenäistä työskentelyä opiskelijan johtaman oppilaitoksen ulkopuolisen kuoron kanssa. Verrannollinen mm. Sibelius-Akatemian kuoronjohto C-tason suorituksen kanssa.