Valitut rajaukset: Musiikin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Opettajan osaamisportfolio (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2021YS-3023
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Performance and Expressional Studies (04.01.2021 - 09.05.2021)
M2056MS-3009
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2297MS-3007
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö_osatoteutus 8 op (24.08.2020 - 09.05.2021)
M2467MS-3011
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti B 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS58-3001
Ei huomautuksia.
Pääinstrumentti C 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS62-3001
Ei huomautuksia.
Työelämäharjoittelu (24.08.2020 - 20.12.2020)
MA00BS74-3002
Työelämäharjoittelusta sovitaan etukäteen oman vastuuopettajan kanssa. Jos opintojakson suorittamiseen liittyy olennaisesti työskentelyä alaikäisten parissa, opiskelijan tulee esittää ennen opintojakson alkua rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.
Sivuinstrumentti D 4 (24.08.2020 - 09.05.2021)
MA00BS88-3001
Ruotsin kielen valmentavat opinnot (24.08.2020 - 25.10.2020)
2V00BF03-3004
Opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia yo-kirjoituksissa tai joilla on kulunut yo-kirjoituksista tai muista ruotsin opiskeluista useita vuosia ja joka kokee kielitaitonsa erittäin heikoksi.