Valitut rajaukset: Musiikin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Vuorovaikutus- ja esiintymistaidot (29.10.2018 - 30.12.2018)
2Y00BH55-3011
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa. Kirjallisuus (sovituin osin): Torkki, J.2006 (tai uudempi). Puhevalta. Otava. Aalto, M. 2000. Ryppäästä ryhmästä. My Generation. Kauppila, R.A. 2005. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot: vuorovaikutusopas opettajille. PS-Kustannus. Arviointi asteikolla 0-5.
Pedagoginen projekti (27.08.2018 - 31.12.2018)
M200BC45-3007
Projektiharjoittelu (27.08.2018 - 05.05.2019)
M200BC62-3002
Harjoittelun sisältö suunnitellaan opintojaksolla YY00BB69 Projektiosaaminen.
Pedagoginen perusta (03.09.2018 - 31.12.2018)
M2014YS-3011
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Tarpeen mukaan opiskelija ja tuutoropettaja/opintojen ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa. Kirjallisuus: Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Uusikylä & Atjonen. 2005. Didaktiikan perusteet. Saarinen, Mikael. 2002. Tunne älysi, älyä tunteesi. Vuorinen, Ilpo. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Skinnari, Simo. 2004. Pedagoginen rakkaus - Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä.
Pedagoginen kehittäjä (01.01.2019 - 05.05.2019)
M2017YS-3008
Opintojakso kuuluu 60 opintopisteen opettajan ammatillisiin pedagogisiin opintoihin. Täsmennys toteutussuunnitelmassa (kirjallisuus, aineisto, arviointi, aikataulu, oppimistehtävät/tentit). Kirjallisuus: Martikainen, T. 2005. Inhimillinen tekijä: Opettaja eettisenä ajattelijana ja toimijana. Joensuu: Joensuun yliopisto. Stenberg, Katariina. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus. Järvilehto, Lauri. 2014. Hauskan oppimisen vallankumous. Pruuki, Lassi. 2008. Ilo opettaa. Helsinki: Edita. Atjonen, Päivi. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. Sirkka, Andrew & Sankari, Anne. 2013. Oppimista motivoiva moninaisuus. Opettajien vinkkejä opettajille. Opettajan eettiset ohjeet. www.oaj.fi Niemi, H. & Sarras, S. (toim.) 2012. Tykkää tästä. PS-kustannus. Nummenmaa, J. 2010. Tunteiden psykologia. Tammi. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2013. Voi hyvin, opettaja! PS-kustannus. Juva.
Opettajan osaamisportfolio, osasuoritus (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2021YS-3014
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Opettajan osaamisportfolio, osasuoritus (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2021YS-3017
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
M2021YS-3018
Osaamisportfolio arvioidaan esittelytilaisuudessa asteikolla hyväksytty-hylätty.
Kulttuurialan osuuskuntatoiminta (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2022YS-3008
Ei huomautuksia.
Esiintymisvalmiudet (04.10.2018 - 20.12.2018)
M2056MS-3005
Ei huomautuksia.
Esiintymisvalmiudet (07.01.2019 - 05.05.2019)
M2056MS-3006
Ei huomautuksia.
Muusikon kehonhuolto (01.08.2018 - 31.12.2018)
M2071MS-3005
Opettaja arvioi.
Kirkolliset opinnot 1 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2124MS-3004
Ei huomautuksia.
Seurakuntaharjoittelu 1 (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2131MS-3001
https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/harjoitteludokumentit/ https://oiva.oamk.fi/tietoa_opiskelusta/harjoittelu/kulttuuri/musiikki/toteutus/?sivu=kirkkomusiikki
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 1 (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2297MS-3004
Ei huomautuksia.
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 2 (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2298MS-3002
Ei huomautuksia.
Lied/Ensemble Seminar 3 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2351MS-3005
Opintojaksolla opiskeltava ohjelmisto on suurimmaksi osaksi vieraskielistä.
Lied-/ensembleseminaari 4 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2352MS-3001
Opintojaksolla opiskeltava ohjelmisto on suurimmaksi osaksi vieraskielistä.
Orchestral Playing 3 (03.09.2018 - 05.05.2019)
M2383MS-3003
Orchestral Playing 4 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2384MS-3005
Cembalonsoitto (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2420MS-3008
Ei huomautuksia
Erikseen sovittavat musiikkiopinnot 3 (27.08.2018 - 31.07.2019)
M2449MS-3004
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (01.08.2018 - 31.07.2019)
M2467MS-3008
Ei huomautuksia.
Main instrument 3 (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2489MS-3009
Pääinstrumentti 4 (klassinen) (27.08.2018 - 05.05.2019)
M2490MS-3001
Ei huomautuksia.