Valitut rajaukset: vanhennettu-Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
Taidepedagoginen projekti (01.01.2020 - 31.07.2020)
AT00CQ03-3001
Täsmennys toteutussuunnitelmassa (arviointi, aikataulu, oppimistehtävät).