Valitut rajaukset: Terveyspalveluiden asiantuntijan ja uudistajan tutkinto-ohjelma (master-tutkinto) Poista rajaukset
Asiantuntijana kehittyminen (01.08.2018 - 31.07.2019)
7J00BM03-3004
Ei lisätietoja.
OC00CF29-3001
Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
OC00CF30-3001
Bioanalytiikan syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
OC00CF32-3001
- osa a 5 op: Tehtävä kliinisen radiografian toimintaympäristön vallitsevista käytännöistä - osa b 5 op: Käytäntöjen kehittäminen ja arviointi. Radiografian syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
Farmakologia ja lääkehoito (01.01.2019 - 31.12.2019)
OC00CG31-3001
Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (01.08.2018 - 31.07.2019)
OJ00BW45-3002
Ei lisätietoja.
Opinnäytetyö (01.08.2018 - 31.07.2019)
YY00BG33-3019
Ei huomautuksia.
Opinnäytetyö (06.08.2018 - 31.07.2019)
YY00BG33-3021
Ei huomautuksia.