Valitut rajaukset: Terveyspalveluiden asiantuntijan ja uudistajan tutkinto-ohjelma (master-tutkinto) Poista rajaukset
OC00CF32-3001
- osa a 5 op: Tehtävä kliinisen radiografian toimintaympäristön vallitsevista käytännöistä - osa b 5 op: Käytäntöjen kehittäminen ja arviointi. Radiografian syventävät opinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun, Savonia ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun, Yrkehögskolan Novian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
YY00BG33-3019
Ei huomautuksia.
YY00BG33-3021
Ei huomautuksia.